Certifikace LABEL A+

Tato certifikace je na základě francouzské legislativy ohledně životního prostředí a VOC látek.

Při testování se získávají informace o úrovni emisí těkavých látek ve vzduchu v interiéru při expozici daného produktu po dobu 28 dní, a vyhodnocuje se riziko toxicity při vdechování, na třídní stupnici od A+ (velmi nízká emise) na C (vysoké emise).

Označení Stupně A+ splnily při testování produkty Rubio Monocoat Oil Plus 2C a Rubio Invisible Protector.

Emission A+_Label_Web