PORADNA

Velmi odolný proti opotřebení. Odolný vůči vodě a teplu, ideální pro kuchyně a koupelny. Velmi rychlé vytvrzení: 80 % za 2 dny. Krátká „suchá“ doba údržby: po 5 dnech lze povrch očistit vodou a mýdlem.

Na dřevěná okna je zde Rubio WoodCream - výhodou tohoto nátěru je, že při renovacích není třeba úplně odstranit starý nátěr, pokud pevně drží. Nátěr stačí aplikovat pouze v jedné vrstvě, u renovací, kde zůstaly zbytky starého nátěru je možné použít nátěr ve dvou vrstvách, protože v místech se starým nátěrem by mohla vznikat lesklejší místa.

Více informací o produktu najdete v technickém listu ZDE

Správným broušením můžeme hodně ovlivnit výsledek povrchové úpravy olejováním. Na rozdíl od laků není třeba pod olej brousit příliš jemným brusivem. Je třeba si uvědomit, jak náš olej funguje - na rozdíl od olejů s vysokým podílem rozpouštěděl, kterých je na trhu velká většina, reaguje olej Rubio Monocoat Oil Plus 2C s vlákny dřeva na povrchu, a proto není žádoucí úplně hladký brus. 

U dřevěných podlah, schodišť apod. je doporučeno finální broušení P120-P150 a u nábytku max. P150-P180. 

Dále by mělo být samozřejmostí, že olej aplikujeme na dokonale čistý povrch zbavený prachu, aby olej pronikl i do pórů dřeva. K tomu je právě určený čistič dřeva Rubio Monocoat Cleaner

 

Ano, je to možné. Olej Hybrid Wood Protector je primárně určený na venkovní realizace, ale stejně tak je možné jej v případě potřeby použít i na dřevo v interiéru. Pokud by se jednalo o intenzívně používaný prostor, jako například podlaha, schody, kuchyňská deska apod., je nutné do tohoto oleje přidat 10% akcelerátoru, tj. Oil Plus 2C - komponent B.

Připomínáme, že opačně to nejde! Olej určený do interiéru na venkovní realizace nepoužívejte!  

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector je certifikovaný jako bezpečná povrchová úprava na dřevěné hračky a pro styk s potravinami.

V určitých případech ano. Díky akcelerátoru je však povrchová úprava odolnější vůči oděru a působení vody, a také podstatně rychleji vyzrává.

Tam, kde se bude po povrchu šlapat nebo bude přicházet do styku s vodou (podlahy, schody, jídelní stoly, kuchyňský a koupelnový nábytek, apod.), vždycky použijeme olej s akcelerátorem.

V případě svislých konstrukcí (obklady stěn, knihovny, komody, apod.) a také tam, kde nám nezáleží na tom, že povrchová úprava bude vyzrávat delší dobu je možné použít samotný olej bez akcelerátoru. 

Toto je velice častý dotaz, a proto odpovíme trochu obšírněji, protože je nutné rozlišovat pojem suchý a vyzrálý.

Po aplikaci oleje je vždy třeba povrch setřít hadrem nebo padem tak, aby byl na omak suchý. To je obrovská výhoda této povrchové úpravy, protože prakticky ihned po setření je možné s naolejovaným materiálem manipulovat bez nebezpečí, že si povrch poškodíme, otiskneme na něj palec nebo že se nám dva kusy na sobě slepí. Pokud například potřebujeme olejovat desky z obou stran, můžeme po setření první strany klidně desku otočit a pokračovat na druhé straně. Pokud by snad došlo k tomu, že si již naolejovanou stranu při práci znečistíme, stačí takové místo opět přeleštit a nic nebude vidět.

Povrch je tedy suchý hned po setření přebytečného oleje, ale dále bude pokračovat vyzrávání povrchové úpravy. Až po dokonalém vyzrání bude mít povrch požadovanou kvalitu a odolnost. Při variantě oleje s akcelerátorem bude olej po dvou dnech vyzrálý cca z 80% a po 5-7 dnech bude proces vyzrávání dokončen. Během vyzrávání je možné produkty používat. Například na naolejovanou podlahu je možné se druhý den nastěhovat, ale je třeba si uvědomit, že nevyzrálý povrch je citlivý na vodu, takže během této doby nevytíráme mokrým hadrem...

Jedná se o tzv. oxidativní proces, takže během vyzrávání zabezpečíme dostatečný přístup vzduchu k produktu (zabalit jej do folie doporučujeme až do uplynutí potřebné doby). 

ANO!

Mohli bychom se spokojit s touto jednoduchou odpovědí, ale možná nebude od věci si krátce vysvětlit, jak olej Rubio Monocoat Oil Plus 2C funguje:

Tento olej neobsahuje žádná rozpouštědla, která by usnadňovala penetraci oleje do struktury dřeva (a následně se dlouhodobě uvolňovala do ovzduší...), ale mezi olejem Rubio Monocoat a svrchními vlákny dřeva dochází prakticky k okamžité molekulární reakci a trvalému spojení. To je právě ta funkční ochranná vrstva, kterou potřebujeme a všechen ostatní přebytečný olej je třeba odstranit.

Nemusíme se bát, že třeba oleje setřeme moc, protože to není možné - olej, kde již došlo k vazbě s vlákny dřeva nelze setřít a všechen ostatní můžeme přeleštěním odstranit.

Současně se stíráním i likvidujeme všechny potenciální kocoury, přesahy a viditelné vrstvy oleje. 

S naším olejem prostě šmouhu neuděláte (pokud stíráte)!

Toto je správně položená otázka, protože není vždycky směrodatné, kolik nás stojí plechovka s produktem. Různé produkty mají různou vydatnost a nanášejí se v různém počtu vrstev, někdy je třeba ještě mezi vrstvami plochu opatrně přebrousit, čekat až předchozí vrstva zaschne atd... To všechno má vliv na konečnou cenu povrchové úpravy, kterou provádíme.

Profesionálové musí počítat i čas strávený prací, což je podstatná položka rozpočtů, ale níže uvedené ceny ukazují pouze cenu za materiál potřebný k provedení povrchové úpravy olejem Rubio Monocoat Oil Plus 2C v odstínu PURE.

A nezapomeňte: Jedna vrstva stačí!

 
OIL PLUS 2C A+B PURE CENA ZA BALENÍ VYDATNOST Z BALENÍ CENA ZA M2
 balení 350 ml 1 082,- Kč 11-18 m2 75 Kč
 balení 1,3 l 2 892,- Kč 39-65 m2 56 Kč
 balení 3,5 l 7 368,- Kč 105-175 m2 53 Kč

Technologický postup při aplikaci RMC Oil Plus 2C se zvýšenou odolností

proti působení vody:

1. Povrch musí být rovnoměrně kartáčovaný nebo broušený brusivem max P150

2. Prach z broušení odsajte nebo vyfoukejte proudem vzduchu

3. Plochu očistěte přípravkem RMC Cleaner  NUTNÉ!

4. Po zaschnutí aplikujte jednu vrstvu dvousložkového oleje RMC Oil Plus 2C

 Olej (komp. A) dobře promíchejte tyčkou - nestačí protřepat!

 Přidejte akcelerátor (komp. B) v poměru 3:1 (3 díly oleje : 1 díl

akcelerátoru) a dobře promíchejte - s namíchanou směsí lze bezpečně

pracovat po dobu cca 4-6 hodin

 Naneste směs na povrch houbou a důkladně rozetřete pomocí béžového

padu  ručně nebo leštičkou. Smyslem je olej co nejlépe zapracovat do

pórů dřeva  důležité zejména u hluboce kartáčovaných povrchů.

 Během 15 minut důkladně setřete plochu bílým padem  ručně nebo

leštičkou  na ploše nesmí zůstat žádný přebytečný olej!

 Běžně dosahovaná spotřeba oleje u tohoto postupu je 1 litr na cca 30 m2

5. Druhý den po aplikaci oleje Oil Plus 2C naneste 1 vrstvu údržbového oleje RMC

Universal Maintenance Oil (UMO) v bezbarvém provedení  stačí minimální

množství  opět rozneseme olej padem a setřeme do sucha.

6. Povrch je sice na omak suchý, ale olej bude cca 5-7 dní vyzrávat a k tomu

potřebuje přístup vzduchu  během této doby nebalte do smršťovací fólie!

Tento způsob povrchové úpravy je dostatečně odolný vůči působení vody, ale i jiných

kapalin  červené víno, kola, káva i čaj atd. Vše testováno výrobcem i odběrateli, kteří

pracují ve výrobě nábytku.

Následná údržba pak probíhá pomocí těchto produktů:

- RMC Surface care  čistící prostředek na běžný úklid, přeleštění povrchu

- RMC Refresh Eco  oživovací prostředek, když je povrch dřeva trochu zavadlý či

opotřebovaný  lze použít několikrát do roka.

Doporučujeme vám přidat Rubio Monocoat Accelerator (složku B) za každých okolností. Nejen, že olej mnohem rychleji schne, ale také bude lépe a rychleji vytvrzovat. Proces vytvrzování je velmi důležitý pro dosažení efektivního konečného výsledku. Bez akcelerátoru nikdy nezískáte stejně silnou ochranu, odolnost proti opotřebení, vodě a teplu.

Jednoduše řečeno, Pure neobsahuje žádný pigment a Natural obsahuje krémově bělavý/nažloutlý pigment.

Který je ale čirý? Ani jeden. Zatímco Pure neobsahuje žádný pigment, bezbarvý není nejlepší popis, protože Oil Plus 2C je produkt na bázi lněného oleje. Lněný olej má přirozeně se vyskytující barvu, která dřevo obohatí/ztmaví oproti jeho surovému stavu. Aby vaše dřevo vypadalo přirozeně, vyžaduje zavedení právě tolik pigmentu, aby se vyrovnalo obohacení/ztmavnutí způsobené použitím povrchové úpravy na bázi oleje. To závisí na druhu dřeva.

Viz například foto níže.

Oil_Plus_2C_kleur_Natural_en_White_5_op_White_Oak_hout

3 barevné varianty (Pure, White 5% a Natural) zobrazené na podlaze z bílého dubu

Ne, Oil Plus 2C musí přijít do kontaktu se surovou celulózou, aby správně fungoval. Takže všechny předchozí úpravy by měly být před aplikací Oil Plus 2C odstraněny broušením.

Ano.

Ne, po broušení použijete buď běžný čistič, nebo WoodPrep, ale ne obojí. Cleaner je náš standardní přípravný čistič. Tento produkt odstraní veškerý zbylý mikroprach a zabrání tomu, aby se olej spojoval s prachem a navíc otevře póry ve dřevě. WoodPrep je také přípravným čističem, ale na rozdíl od běžného čističe tento přípravek zvedá dřevní vlákna. Díky tomu dosáhnete hlubší barvy a minimalizujete možné chyby při broušení.

https://youtu.be/B-uugtqEVSo

Intenzivnější barvu můžete dosáhnout různými způsoby:

 • Metoda broušení: použijte nižší zrnitost. Čím hladší je povrch, tím méně oleje a pigmentů pronikne do dřeva, což má za následek méně barevný povrch. Na podlahy doporučujeme použít zrnitost 100 a na nábytek, schody a pracovní desky zrnitost 100 - 150.
 • Místo RMC Cleaner použijte RMC WoodPrep.
 • Použijte jednu z našich volitelných předúprav RMC Pre-Aging nebo RMC Precolor Easy.

Rozhodně se nesnažte nanášet více vrstev. Jakmile jsou vlákna spojena s olejem, dřevo neabsorbuje žádný přebytečný produkt – díky tomu je druhá vrstva zbytečná.

Ne. RMC SheenPlus musí být vždy aplikován na dřevěné povrchy právě ošetřené RMC Oil Plus 2C.

Ano, WoodCream chrání před UV zářením, nicméně údržba je nutná. Přečtěte si prosím pokyny pro údržbu.

Pozor, k dispozici je také průhledná verze (#0) pro vytvoření nebarevného efektu. Tato verze je výjimkou a nemá UV filtr. Vzhledem k tomu, že tomu tak je, Transparent (#0) umožňuje dřevu přirozeně stárnout, přičemž dřevo stále chrání a činí jej vodoodpudivým. 

To závisí na transparentnosti, které chcete dosáhnout. Doporučujeme poměr maximálně 1:1 WoodCream Softener versus WoodCream.

Vše je dobře popsáno v tomto článku: Příprava dřeva v interiéru na olejování: detailní průvodce

Dodržujte minimální dobu schnutí 12 až 24 hodin při zajištění dostatečného větrání. Poté můžete povrch znovu používat. V případě pochybností použijte bavlněný hadřík a nějaké nenápadné místo setřete. Pokud na hadříku neulpívá žádný olej, je povrch dostatečně suchý.

S prvním čištěním pomocí vody nebo vlhkého hadříku však počkejte však do 5. dne po aplikaci, dokud olej zcela nevytvrdne. Do té doby buďte opatrní s tekutinami.

Ne. Je nutné používat RMC SheenPlus složku A a složku B společně.

I když tyto povrchy nejsou přímo vystaveny mechanickému opotřebení, přesto doporučujeme nanést 3 vrstvy. 3 vrstvy jsou nezbytné pro UV ochranu.

Ne. Nefungovalo by to.

Na povrchy ošetřené pomocí RMC Oil Plus 2C můžete použít RMC Tannin Remover.

RMC SheenPlus lze aplikovat 24 hodin po aplikaci RMC Oil Plus 2C.

 1. Pokud nedojde k žádnému zabarvení či skvrnám, můžete zbytky odstranit pomocí odstraňovače mastnoty RMC Grease Remover. Poté s největší pravděpodobností budete potřebovat trochu přeolejovat olejem RMC Oil Plus 2C ve stejné barvě, jaká byla aplikována před tím.
 2. Pokud dojde ke změně barvy v důsledku změkčovadel v pásce, použijte přípravek RMC Limespot Remover. I zde budete muset znovu místo naolejovat olejem Oil Plus 2C v původní barvě.
   
  Tip: Nikdy nepoužívejte pásku se změkčovadly. Poškodí to Oil Plus 2C.
 • Výrobek lze skladovat až 36 měsíců v suchu a v původním obalu.
 • Pokud smícháte složky A a B obě dohromady, lze produkt používat maximálně 4 - 6 hodin po smíchání.

Nedoporučujeme používat RMC WoodCream na venkovní nábytek. Externí nábytek obsahuje vodorovné povrchy a RMC WoodCream se doporučuje pouze pro svislé povrchy.

Rubio WoodCream je produkt na vodní bázi, takže štětce lze snadno čistit vodou ihned po aplikaci.