Certifikace EPD Certificate

Rubio Monocot Oil Plus 2C získal ocenění životního cyklu (LCA) od společnosti VITO, která provedla identifikaci, kvantifikaci a vyhodnocení dopadu produktu na životní prostředí od výroby až po likvidaci.

Tato certifikace byla schválena belgickým FOD (FPS Health), což zahrnuje B-EPD (Environmental Product Declaration) pro Oil Plus 2C.

B-EPD poskytuje kvantifikované informace o ekologickém dopadu produktu a odráží závazek k ekologické udržitelnosti. Certifikát je platný v mnoha zemích, a při použití v jiných zemích lze snadno přepočítat dopad na životní prostředí způsobený dopravou.

Certifikát ke stažení: 

EPD Certifikát Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Mezinárodní certifikace