RUBIO A EKOLOGIE

Na celém světě je stále větší pozornost věnována vlivu faktorů na naše životní prostředí. Rostoucí poptávka po udržitelných materiálech s sebou však nese i nárůst nových produktů, které se označují za šetrné k životnímu prostředí. To vytváří pro trh nové výzvy. Spotřebitelé si jsou stále více vědomi těchto prohlášení a aktivně hledají produkty, kterým mohou skutečně důvěřovat a které respektují životní prostředí.

Všichni pracovníci v Rubio® sdílejí lásku k dřevu. Naším cílem je s produkty Rubio® Monocoat chránit přirozenou krásu dřeva ve všech jeho nádherných odstínech a prodloužit jeho životnost. Soustředíme se na zachování autenticity a dojmu, který dřevo přináší. Při tomto úsilí klade Rubio Monocoat důraz na dva klíčové prvky: udržitelnost a kvalitu. Naše oleje nejen poskytují vynikající ochranu dřeva, ale také zdůrazňují bezpečnost pro uživatele a jeho okolí, v souladu s naším závazkem k zachování přírodního vzhledu dřeva.

Ale co přesně znamenají udržitelné materiály? Udržitelnost není pouze otázkou vlivu na životní prostředí. Zahrnuje také použití obnovitelných surovin, správné výrobní postupy a zajištění bezpečnosti pro uživatele a jeho prostředí, spolu s dlouhou životností produktů.

V Rubio Monocoat klade velký důraz na udržitelnost ve všech aspektech podnikání. Naše snahy o udržitelnost se projevují ve výběru surovin, neustálém zdokonalování výrobních procesů a zohledňování dopadu na uživatele a životní prostředí. Dodržujeme předpisy o odpadovém hospodářství, minimalizujeme znečištění a sledujeme udržitelnost dodávek energie.

Rubio Monocoat se pyšní svou pozicí jako referencí v oblasti vysokokvalitních a ekologických produktů pro ochranu dřeva. Chceme našim zákazníkům transparentně ukázat, jak ekologické jsou naše produkty, a to od výběru trvanlivých surovin až po použití recyklovaných obalů.

Pokud máte zájem, rádi s vámi sdílíme náš příběh. Přečtěte si o různých štítcích a certifikátech, které naše produkty získaly od nezávislých mezinárodních institucí, abyste pochopili, že naše úsilí o udržitelnost není založeno pouze na prázdných slibech.

UDRŽITELNÝ ZÁKLAD

Udržitelný základ našeho Rubio Monocoat Oil Plus 2C a Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector je lněné semínko, semeno lnu. Len je udržitelná surovina, protože rostlinu lze regenerovat v relativně krátkém čase a ve značném množství. Stejně jako naše produkty, suroviny, které používáme, se také vyvíjejí a inovují. Pro jeden z našich nejnovějších produktů, Rubio Invisible Protector, jsme se rozhodli pro udržitelný základ vysokou kvalitu rostlinné emulze (pryskyřice).

NÍZKÁ SPOTŘEBA

Udržitelný základ v kombinaci s naší revoluční technologií molekulární vazby má za následek extrémně nízkou spotřebu při aplikaci našich produktů. *

  • Rubio Monocoat Oil Plus 2C – 30-50 m²/L
  • Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector – 30 m²/L
  • Rubio Invisible Protector – 12-14,5 m²/l na vrstvu

0 % VOC - BEZPEČNOST PRO VÁS I PROSTŘEDÍ

Další významný přínos olejů RUBIO spočívá v tom, že obsahuje 0 % VOC (těkavých organických sloučenin). Toto je klíčové pro bezpečné používání a pro zachování bezpečnosti životního prostředí. Těkavé organické sloučeniny jsou obecným označením pro chemické látky, které se vypařují do vzduchu po aplikaci oleje. Termín "organické" se vztahuje na chemické složení, zatímco "těkavé" odkazuje na vypařování během sušení.

Proč jsou tyto látky nebezpečné? Používání výrobků obsahujících VOC uvolňuje do vzduchu výpary, které mohou být nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. Přímý kontakt s VOC může způsobit alergické reakce, dýchací potíže a problémy s očima. Kromě toho mohou ovlivňovat ozonovou vrstvu a přispívat k skleníkovému efektu.

I přesto, že jsou nebezpečné vlastnosti VOC známy, mnoho výrobců bohužel odmítá úplně odstoupit od jejich používání. Někteří sice snižují jejich obsah na minimální úroveň, avšak často se nezbaví VOC úplně. Důvodem je, že VOC přispívají k optimální zpracovatelnosti tradičních povrchových úprav dřeva.

CERTIFIKÁTY

Náš příběh a ekologické zaměření EcoConscious, kde se soustředíme na udržitelnost našeho podnikání a jeho ohleduplnost k životnímu prostředí, důrazně podporují a dokazují také mnohé certifikáty a štítky získané od mnoha nezávislých mezinárodních institucí, kterými naše výrobky disponují. Na obrázku můžete vidět přehled jednotlivých certifikací a štítků pro některé z našich produktů, nicméně, budete-li se chtít dozvědět více o jednotlivých certifikacích, neváhejte se podívat na stránku MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE, kde jsou významy každé z certifikací vysvětleny.

KVALITA A JEJÍ TESTOVÁNÍ

Abychom zajistili, že naše produkty dokážou splnit sliby, které dáváme, nacházejí si cestu k našim zákazníkům až po přísné testovací fázi v naší laboratoři. Zpočátku v realistickém testovacím prostředí Rubio Academy, testují se různé aplikační metody, měří se spotřeba a aplikace časy jsou sledovány. Kromě toho se často provádějí různé interní a externí testy pro zlepšení kvality našich výrobků produktů, ale také abychom zaručili, že jsme stále referencí, pokud jde o vysokou kvalitu ochrany dřeva.

Test kapky tekutiny

Naše produkty jsou pravidelně podrobovány testům kapky tekutiny jako standardní součást kontrol kvality, abychom ověřili jejich odolnost vůči různým kapalinám. Při tomto postupu se kapky různých tekutin, jako je voda, káva, moč, víno atd., nanášejí na ošetřené dřevo. Tímto způsobem je testována odolnost povrchů ošetřených olejem Rubio Monocoat vůči kapalinám.

Test opotřebení

V naší laboratoři používáme zařízení TABER k porovnávacím testům oděru nebo opotřebení našich olejů Rubio Monocoat. Prostřednictvím opotřebujících kol jsou vzorky ošetřené Rubio Monocoat podrobeny zrychleným testům opotřebení. Index opotřebení je přidělen v závislosti na počtu otáček. Čím nižší je index, tím vyšší je odolnost vůči opotřebení produktu.

QUV & ASTM test odolnosti vůči povětrnostním vlivům

Zrychlené testy na povětrnost QUV reprodukují poškození způsobené slunečním zářením, deštěm a rosou na dřevě (nebo jiných materiálech). Během několika týdnů může tester QUV reprodukovat poškození, které by jinak trvalo měsíce či roky na venkovním prostředí. Tímto testem můžeme našim zákazníkům poskytnout pevný důkaz udržitelnosti našich olejů na dřevě.

Zkoušky protiskluznosti podlahy

Pro stanovení protiskluznosti ošetřených povrchů se používají dvě metody. 

  1. Britská metoda testování slouží k určení potenciálu kluznosti materiálu podlahy pomocí kyvadla, které se nechá houpat tak, aby kyvadlo při kontaktu se suchým nebo mokrým testovacím povrchem na stanovenou vzdálenost nedosáhl své výchozí výšky při zpětném kyvu, což slouží jako měření kluzné odolnosti.
  2. Německá testovací metoda pracuje s posuvným testovacím zařízením, které měří

    tření mezi zkušebním tělesem s předepsanou standardní obuví a povrchem (který je navlhčen standardní směsí vody a 0,5% smáčecího činidla).

ZÁVĚREM

V našem širším záměru udržitelného podnikání klade naše firma důraz na ekologickou odpovědnost a společenskou udržitelnost. Tím se nejen zavazujeme k ochraně životního prostředí, ale i k poskytování produktů, které splňují nejvyšší standardy kvality. Naše řada certifikátů a atestací je pro nás důležitým nástrojem pro transparentní prezentaci našich ekologických a kvalitativních standardů, což pomáhá našim zákazníkům ve správném rozhodování při výběru produktů pro své projekty.