Certifikace Ü Label - DIBT

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) je státní institut spolkové vlády Německa pro jednotné plnění technických úkolů v oblasti veřejného práva. Mezi tyto úkoly patří zejména:

  • Udělování evropských technických schválení pro stavební výrobky a systémy,
  • Udělování allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen („národní technická schválení“) pro stavební výrobky a typy staveb,
  • Uznání zkušebních laboratoří, inspekčních orgánů a certifikačních orgánů pro úkoly v rámci značky Ü-Zeichen („značka Ü“) a CE označení stavebních výrobků
  • Zveřejnění Bauregellisten („Seznam stavebních výrobků“) A a B, jakož i seznam C pro stavební výrobky.

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) je členem EOTA (Evropská organizace pro technická schvalování), UEAtc (Evropská unie agrémentu) a WFTAO (Světová federace organizací pro technické hodnocení).

Značka U může být aplikována pouze po detailní kontrole výrobní továrny.

Značka Ü-LABEL - DIBT byla na základě rozsáhlého testování přidělena i oleji Rubio Monocoat Oil Plus 2C  , což ukazuje, že Rubio Monocoat Oil Plus 2C je bezpečný pro použití v interiérech.

Toto je povinné označení pro každý produkt používaný v německých veřejných prostorách, jako jsou:

  • Ordinace lékařů a lékařská zařízení
  • Nemocnice
  • Kanceláře
  • Obchod

DIBt_label_Web