Certifikace 0%VOC

0-VOC

Co jsou VOC?

Těkavé organické sloučeniny je obecný termín pro chemické látky, které se po aplikaci oleje vypařují do vzduchu. Organické označuje chemické složení složek a těkavé označuje skutečnost, že se při sušení vypařují.

Proč jsou nebezpečné?

Používání produktů, které obsahují VOC, uvolňuje výpary, které jsou nebezpečné jak pro člověka, tak pro životní prostředí. Nadměrný kontakt s VOC může způsobit alergické reakce, dýchací problémy a problémy s očima. Dále ovlivňují ozónovou vrstvu a zvyšují skleníkový efekt. Není divu, že zákonodárné orgány považovaly za nutné zasáhnout.

Naše prohlášení: 0 % VOC!

Již ve fázi vývoje systému Rubio Monocoat, tři roky předtím, než vstoupila v platnost první legislativa VOC, byla laťka v oblasti emisí nastavena výrazně vysoko. Nejedná se o nízký obsah VOC, který by mohl být stále otevřen pro diskusi, ale jasné prohlášení o oleji s 0% VOC. Již od začátku jsme si stanovili emisní normy, které byly přísnější než ty, které předepisuje současná legislativa z roku 2010.

Jak je to možné?

Navzdory nebezpečným vlastnostem, které se u VOC projevují, je výrobci odmítají úplně přestat používat. Snižují svůj obsah na nejnižší možné množství, ale často VOC zcela neopouštějí. Je to proto, že VOC přispívají velkou měrou k optimální zpracovatelnosti tradičních výrobků pro povrchovou úpravu dřeva. Působení Rubio Monocoat je však založeno na molekulární vazbě: revoluční technologii, ve které jsou eliminovány nebezpečné faktory a zároveň garantována nesporná kvalita.

Produkty, které splňují